ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 35+

/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 35+
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 35+ 2019-10-22T17:04:58+03:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 35+

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Διάρκεια: 60 ώρες
Εκπαιδευτές: Ανδρεας Κωμοδρόμος
Χώρος διεξαγωγής:
Επωνυμία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης: A&C KOMODROMOS TRADING COMPANY LTD
Αριθμός Πιστοποιητικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΚΕΚ): K000625

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Ενήλικες άνω των 35 ετών με καθόλου ή λίγη εμπειρία σε χρήση εφαρμογών MS Word, MS Excel, του λειτουργικού συστήματος Windows , MS Internet Explorer και email. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση τους με αναγνωρισμένη εξέταση.

Seminar_Video_Play

Ανάγκη κατάρτισης:

Στην εποχή του σήμερα  η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι σημαντική σε όλα τα επαγγέλματα. Οι επιχειρήσεις βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό τους και είναι επομένως μεγάλη η ανάγκη όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Το σεμινάριο αυτό έρχεται να καλύψει αυτή ακριβώς την ανάγκη απευθυνόμενο στους εργαζόμενους άνω των 35 ετών για να τους εφοδιάσει με τις κατάλληλες γνώσεις των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και να συμπληρώσει/ ανανεώσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν παλαιότερα. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ενότητες βασικές γνώσεις υπολογιστή, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, πρόγραμμα παρουσιάσεων, διαδίκτυο, επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέματα κυβερνο-ασφάλειας που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες γνώσεις για τις επιχειρήσεις.

Στόχοι:

  • Να γνωρίζουν την βασική διαχείριση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και αρχείων σε περιβάλλον Windows.
  • Να μπορούν να περιηγηθούν στο διαδίκτυο (περιήγηση, αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πληροφοριών) και να χρησιμοποιήσουν ευρέως γνωστές τεχνολογίες(Skype,Viber Facebook, Google Drive)
  • Να γνωρίζουν τα βασικά περί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Να μπορούν να εκτελούν βασική επεξεργασία σε ένα κείμενο.
  • Να γνωρίζουν τα βασικά περί ηλεκτρονικών φύλλων.
  • Να δημιουργούν παρουσιάσεις με κατάλληλα λογισμικά.
  • Να γνωρίζουν τα βασικά για την ασφάλεια δεδομένων, την εφεδρική αποθήκευση και την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για ηλικίες 35+» απευθύνεται σε άτομα/εργαζόμενους 35 ετών και άνω που δεν χειρίζονται με ευχέρεια ή καθόλου τις ψηφιακές υπηρεσίες και τους βοηθά να αποκτήσουν μία εξοικείωση με τις δυνατότητες του σύγχρονου υπολογιστή. Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι προετοιμασμένη με επιπρόσθετα προσόντα.

Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης:

Η μέθοδος κατάρτισης που χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για ηλικίες 35+» είναι η παρουσίαση του θέματος-υλικού από τον εκπαιδευτή μέσα από βιντεοπροβολέα και στην συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα προσπαθούν να καταλάβουν στην πράξη το υλικό με πρακτική εξάσκηση:
  • Στο τέλος κάθε υπό-ενότητας (2 ώρες εκπαίδευσης) ο εκπαιδευτής μέσα από παρατήρηση των καταρτιζόμενων θα αξιολογά αν όλοι η ομάδα είναι έτοιμη για να προχωρήσει στην επόμενη υπό-ενότητα ή αν θα πρέπει να δοθεί νέα ανατροφοδότηση γνώσεων.
  • Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τους στόχους που αναφέρονται πιο πάνω.

Μέσα και υλικά κατάρτισης:

Υπολογιστές για εκπαιδευτή και καταρτιζόμενους, προβολικό, διαδίκτυο, σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Σύστημα τήρησης στοιχείων:

Αυστηρή τήρηση του παρουσιολογίου όπως προβλέπεται από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Kύπρου. Με υπογραφή των καταρτιζόμενων σε κάθε συνάντηση που θα έχουν βάση του ωρολόγιου προγράμματος.

Σύστημα αξιολόγησης:

Μέσα από διανομή ερωτηματολογίου και παρατήρηση των εκπαιδευόμενων.

Πιστοποίηση της κατάρτισης:

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους καταρτιζόμενους που συμπλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Περιεχόμενο κατάρτισης:

Α/ΑΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)
1➞ Να γνωρίζουν την βασική διαχείριση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows.

✔ Γενικές ορολογίες για το σεμινάριο.

✔ Εκκίνηση, επανεκκίνηση, τερματισμός λειτουργίας.

✔ Αναζήτηση αρχείων και εφαρμογών.

✔ Διαχείριση φακέλων και αρχείων

✔ Επιφάνεια Εργασίας και Γραμμή Εργασιών

✔ Βασικές Λειτουργίες

➞ Πρακτική εκπαιδευόμενων στα πιο πάνω

10
2➞ Περιήγηση στο διαδίκτυο

✔ Περιήγηση

✔ Αναζήτηση

✔ Ανάκτηση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πληροφοριών

➞ Χρήση ευρέως γνωστών τεχνολογιών

✔ Skype/Viber

✔ Facebook

✔ Αποθήκευση δεδομένων στο cloud / Google Drive

10
3➞ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

✔ Γενικές πληροφορίες.

✔ Το περιβάλλον ενός επεξεργαστή κειμένου

✔ Γραμμή μενού

✔ Γραμμή εργαλειών

✔ Σύνταξη νέου email.

✔ Επισύναψη αρχείου.

✔ Απάντηση

➞ Ασφάλεια δεδομένων

✔ Γενικές πληροφορίες.

✔ Κίνδυνοι ασφαλείας που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

✔ Εφεδρική αποθήκευση δεδομένων.

➞ Πρακτική εκπαιδευόμενων στα πιο πάνω

10
4➞ Επεξεργασία κειμένου

✔ Το περιβάλλον ενός επεξεργαστή κειμένου

✔ Γραμμή μενού

✔ Γραμμή εργαλειών

✔ Αντιγραφή, επεξεργασία  και μεταφορά υλικού

➞ Πρακτική εκπαιδευόμενων στα πιο πάνω

10
5➞ Ηλεκτρονικά φύλλα.

✔ Το περιβάλλον.

✔ Γραμμή μενού.

✔ Γραμμή εργαλειών.

✔ Αντιγραφή, επεξεργασία  και μεταφορά υλικού

➞ Πρακτική εκπαιδευόμενων στα πιο πάνω

10
6➞ Δημιουργία παρουσιάσεων

✔ Το περιβάλλον.

✔ Γραμμή μενού.

✔ Γραμμή εργαλειών.

✔ Αντιγραφή, επεξεργασία  και μεταφορά υλικού

➞ Πρακτική εκπαιδευόμενων στα πιο πάνω

➞ Απορίες, πρακτική και σύνοψη όλου του υλικού του προγράμματος.

10

ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ:

Μέγεθος: 258KB
Τύπος αρχείου: DOCX

Μέγεθος: 190KB
Τύπος αρχείου: DOCX