Ζητείται Γραμματέας/τηλεφωνήτρια

/Ζητείται Γραμματέας/τηλεφωνήτρια

Η A&C Komodromos Trading Company Ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει γραμματέα/ τηλεφωνήτρια για το γραφείο της στην Πάφο.

Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο στα γραμματειακά ή στο Marketing ή άλλο συναφή κλάδο
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Διαθέτει, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και αναλυτική σκέψη.
 • Διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων συντονισμού και μπορεί να αποδώσει αποτελεσματικά υπό πίεση με ακρίβεια.

Ακριβή Καθήκοντα

Το άτομο που θα επιλεχθεί θα είναι υπεύθυνο για :

 • Διαχείριση γραφείου και γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 • Επικοινωνία με πελάτες (τηλέφωνο ή email).
 • Δημιουργία προσφορών για τους πελάτες μας.
 • Να κάνει δοκιμές στα custom προγράμματα που δημιουργεί η εταιρεία μας(testing).
 • Βοηθά στο content manager στις ιστοσελίδες των πελατών και τις επιχείρησης.
 • Δημιουργία οδηγιών χρήσης για τα custom προγράμματα μας.
 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων και ραντεβού.
 • Διαχείριση χρονοδιαγράμματος των έργων και χρόνου των υπαλλήλων της εταιρείας.
 • Σύνταξη και αποστολή επιστολών.
 • Συμπλήρωση εντύπων για τα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία μας.
 • Τηλεφωνικές πωλήσεις σε πιθανούς πελάτες.
 • Εκτός γραφείου εξυπηρετήσεις

Επιπρόσθετα προσόντα   

 • Γνώσεις σχεδιασμού με Photoshop. Αν υπάρχουν γνώσεις θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώσεις web design. Αν υπάρχουν γνώσεις θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται

 • Μόνιμη, πενθήμερη, οκτάωρη εργασία
 • Ικανοποιητικός μισθός

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εργοδότησης και μόνο.
Δεν θα απαντήσουμε στα email που θα λάβουμε λόγον μεγάλου όγκου βιογραφικών.
Όσοι ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email office@ackomodromos.com 

2019-02-01T17:00:03+03:00 Δεκέμβριος 21st, 2018|