Έναρξη σεμιναρίου για την ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ

/Έναρξη σεμιναρίου για την ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ

Έναρξη του σεμιναρίου  «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress – Woocommerce» για την ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ

 

Έναρξη σεμιναρίου για την ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ

H A & C Komodromos άρχισε την εκπαίδευση του προσωπικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ εφαρμόζοντας το πρόγραμμα κατάρτισης 1 «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress – Woocommerce».

Με την λήξη του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι  σε θέση να χειρίζονται, να ενημερώνουν, να επεξεργάζονται και να προωθούν (σε Google και Social Media) αποτελεσματικά ιστοσελίδες CMS WordPress έτσι ώστε να προωθούν αποτελεσματικά τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας που είναι η ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της, καθώς και τη διασύνδεση με την ταυτότητα των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να οργανώσουμε μαζί το σεμινάριο/ πρόγραμμα για την εταιρία σας! #ACKOMODROMOS

2018-07-27T12:01:55+03:00 Φεβρουάριος 23rd, 2018|