Τι είναι το CRM?

/Τι είναι το CRM?

Τι είναι το CRM?

CRM σημαίνει Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management). Είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται για να γίνουν γνωστές οι ανάγκες των πελατών και η συμπεριφορά και για την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών με αυτούς. Οι καλές σχέσεις με τους πελάτες είναι η καρδιά για μια επιχειρηματική επιτυχία. Με άλλα λόγια είναι η διαδικασία που θα βοηθήσει στην σύνδεση πολλών κομματιών πληροφοριών για τους πελάτες, τις πωλήσεις, την εμπορική αποτελεσματικότητα, την ανταπόκριση και τις τάσεις της αγοράς.

Ποιος είναι ο στόχος του CRM;

Η ιδέα του CRM είναι η βοήθεια στην επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους για να εισέλθει μέσα στην καταναλωτική συμπεριφορά και την αξία των καταναλωτών. Αν λειτουργήσει όπως ελπίζεται, μια επιχείρηση μπορεί:

 1. Να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες.
 2. Να κάνει τα τηλεφωνικά κέντρα πιο αποτελεσματικά.
 3. Να κάνει πιο αποτελεσματικές τις πωλήσεις.
 4. Να βοηθήσει το προσωπικό να κλείσει συμφωνίες ταχύτερα.
 5. Να απλοποιήσει τις διαδικασίες Marketing και πωλήσεων.
 6. Να ανακαλύψει νέους πελάτες.
 7. Να αυξήσει το κέρδος.

 Πως γίνεται;

Δεν γίνεται με την αγορά λογισμικού και την εγκατάσταση του. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό το CRM, μια επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει το είδος των πληροφοριών που αναζητά για τους πελάτες, αλλά και πως θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές. Πρέπει επίσης να είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο στα μέτρα της κάθε επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να ερευνήσουν όλους τους διαφορετικούς τρόπους που έρχονται οι πληροφορίες για τους πελάτες τους, που και πως αποθηκεύονται τα δεδομένα και πως χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα. Μια εταιρία, για παράδειγμα, μπορεί να αλληλεπιδρά με τους πελάτες με εκατομμύρια τρόπους συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικών φυλλαδίων, ιστοσελίδων, καταστημάτων, τηλεφωνικών κέντρων, πωλήσεις πόρτα πόρτα και ενεργειών marketing και πωλήσεων. Ξεκάθαρα το CRM συνδέει καθένα από τα παραπάνω. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τα συστήματα πχ. πωλήσεις και αποθήκη προωθούνται σε συστήματα ανάλυσης που μπορούν να βοηθήσουν στην κατηγοριοποίηση και καταγραφή των μοτίβων. Οι εταιρικοί αναλυτές μπορούν στη συνέχεια να συνδυάσουν τα δεδομένα για να έχουν μια ολική εικόνα για κάθε πελάτη και να σημειώσουν περιοχές που χρειάζονται καλύτερες υπηρεσίες.

 

Υπάρχουν ενδείξεις για την ανάγκη ενός προγράμματος CRM;
Όχι πραγματικά. Άλλα ένας τρόπος αξιολόγησης της ανάγκης για πρόγραμμα CRM είναι η αρίθμηση των τρόπων πρόσβασης του πελάτη με την επιχείρηση. Όσο περισσότεροι είναι οι τρόποι πρόσβασης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για μια κεντρική θεώρηση του πελάτη που μπορεί να προσφέρει το CRM.

 

Μερικά παραδείγματα δεδομένων που το CRM πρέπει να συγκεντρώνει;
 1. Ανταπόκριση σε καμπάνιες.
 2. Ημερομηνίες αποστολής και παραλαβής.
 3. Δεδομένα πωλήσεων και αγορών.
 4. Πληροφορίες λογαριασμών.
 5. Δεδομένα εγγραφών από το διαδίκτυο.
 6. Αρχείο για τη συντήρηση και υποστήριξη.
 7. Δημογραφικά στοιχεία.
 8. Στοιχεία πωλήσεων μέσω διαδικτύου.
Επικοινωνήστε με την A&C Komodromos για να συζητήσουμε την δημιουργία ενός Custom Made CRM στα μέτρα της επιχείρησης σας!
2018-07-27T12:01:56+03:00 Ιανουάριος 24th, 2018|