Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA

/Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA

Νέα εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA

Το OiRA (Online, interactive Risk Assessment) είναι μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν
διαδικτυακή εφαρμογή. Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο αξιολόγησης των κινδύνων το οποίο
επιτρέπει με εύκολο και τυποποιημένο τρόπο, τη δημιουργία της εκτίμησης των κινδύνων ανά
τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Το εργαλείο OiRA βοηθά τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια σειρά
από στάδια τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων, από τον εντοπισμό και την
αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή
μέτρων πρόληψης των κινδύνων και την ανάληψη δράσης. Επίσης, επιτρέπει στους εργοδότες να
παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις όπως η γραπτή
εκτίμηση κινδύνων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια

και την Υγεία στην Εργασία προχώρησε στην ετοιμασία τεσσάρων (4) νέων εργαλείων εκτίμησης
κινδύνων OiRA, προσαρμοσμένων στα κυπριακά δεδομένα.

1. Συνεργεία επισκευής και βαφής οχημάτων
2. Καφεστιατόρια
3. Μικρά και εμπορικά καταστήματα
4. Μικρά τουριστικά καταλύματα

Τα εργαλεία είναι προσβάσιμα στη ιστοσελίδα https://oiraproject.eu/el  και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση του κινδύνου στον τομέα
δραστηριότητάς τους. Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται κατά θέμα και παρέχονται συμβουλές για τη
βελτίωση της κατάστασης.

Να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν άλλα πέντε (5) εργαλεία εκτίμησης κινδύνων OiRA από το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία προσαρμοσμένα στα κυπριακά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με τους ακόλουθους
κλάδους:

1. Κρεοπωλεία
2. Κλάδος εταιρειών τροφοδοσίας
3. Σχολικές μονάδες
4. Κομμωτήρια
5. Εργασίες Γραφείου – Δημόσια Διοίκηση

Στην ιστοσελίδα τους θα βρείτε σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια για τον κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

2018-07-27T12:02:31+03:00 Νοέμβριος 21st, 2017|