Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη δικαιούχων Ε.Ε.Ε

/Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη δικαιούχων Ε.Ε.Ε

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ε.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση τρίμηνης κατάρτισης

Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη των Ληπτών ΕΕΕ (εγγεγραμμένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (της ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη) στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής κινήτρων.

Χορηγία ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €6.000.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του κονδυλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, υποβολή και ετοιμασία αίτησης επικοινωνήστε μαζί μας! #ACKOMODROMOS #CYPURSJOBS

2018-07-27T12:02:32+03:00 Νοέμβριος 6th, 2017|