«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»

/«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»

«Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων ατόμων άνω των 50 ετών και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα άνω των 50 ετών.
Αναμένεται να ενταχθούν (100) άτομα από την Ομάδα Στόχου.
Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση και συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι (€850.000).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του κονδυλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, υποβολή και ετοιμασία αίτησης επικοινωνήστε μαζί μας! #ACKOMODROMOS

2018-07-27T12:02:32+03:00 Νοέμβριος 6th, 2017|