Πρόγραμμα 2

/Πρόγραμμα 2
Πρόγραμμα 2 2018-01-10T10:35:14+03:00

Πρόγραμμα 2 «Αναπτύξτε την πελατειακή σας σχέση με πρακτική εφαρμογή CRM και επιλέξτε το κατάλληλο CRM Software.»

Ανάγκη κατάρτισης 

Η πελατειακή σχέση και η πιστότητα των πελατών αποτελεί το πιο δυνατό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση, πλέον έχουμε μεταφερθεί από το μαζικό στο προσωπικοποιημένο marketing, ο κάθε πελάτης χρειάζεται την προσωπική επαφή με την επιχείρηση για να εμπιστευτεί ή/και για να εμπιστευτεί ξανά. Αυτό επιτυγχάνεται με την σωστή επιλογή πολιτικής πελατειακών σχέσεων και το σωστό software πελατειακών σχέσεων (CRM) που θα βοηθήσει την επιχείρηση. Το πρόγραμμα που προτείνουμε θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τα οφέλη από τις πελατειακές ανάγκες, να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους για CRM Software και τελικά να διαλέξουν κάποιο σύστημα CRM που υπάρχει στην αγορά ή να προχωρήσουν στην δημιουργία “custom software CRM” που θα καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες που απαιτούνται.

Ενότητες ( 20 ώρες )

1. «Πελατειακές σχέσεις, ορισμοί και επιλογές CRM Software » (4 ώρες )

 • Φιλοσοφία – Στρατηγική – Στόχοι.
 • Ορισμός του CRM.
 • Το CRM και η αξία μιας βάσης δεδομένων

2. Δυνατότητες και χρησιμότητα των CRM Software (4 ώρες )

 • Ανάλυση δυνατοτήτων που μπορεί να έχει το σύστημα πελατειακών σχέσεων(καταγραφή επικοινωνίας, ημερολόγιο ραντεβού, αυτόματες υπενθυμίσεις πελατών, καταχώρηση αρχείων κ.α ).
 • Παραδείγματα επικοινωνίας επιχείρησης – πελάτη με την χρήση συστήματος πελατειακών σχέσεων.

3. Καταγραφή και ανάλυση αναγκαίων λειτουργιών που πρέπει να καλύπτει το CRM Software της επιχείρησης (4 ώρες )

 •  Καταγραφή του μεγέθους και της δομής εργασιών της επιχείρησης.
 •  Καταγραφή το τεχνολογικό επίπεδο υπαλλήλων και πελατών.
 •  Καταγραφή του υφισταμένου τρόπου εργασίας της επιχείρησης με τους πελάτες
 •  Καταγραφή των λειτουργιών του Συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM). που θα βοηθούσαν την επιχείρηση.
 •  Ανάλυση των ποιο πάνω δεδομένων και σχεδιασμός του βασικού κορμού που πρέπει να έχει το CRM της επιχείρησης.

4. Παρουσίαση εφαρμογών CRM (4 ώρες )

 • Παρουσίαση γνωστών διαθέσιμων εφαρμογών CRM στην αγορά
 • Τα θετικά και τα αρνητικά των πιο πάνω εφαρμογών ,δυνατότητές κάθε εφαρμογής.
 • Παραδείγματα εφαρμογών CRM.
 • Παρουσίαση της επιλογής να δημιουργηθεί custom CRM software εστιασμένο στις ανάγκες της επιχείρησης.

5. Πρακτική εξάσκηση σε έτοιμες εφαρμογές CRM ή σε custom CRM software (4 ώρες )

 • Προσέλκυση νέων πελατών, διατήρηση υφιστάμενων πελατών, ανάπτυξη υφισταμένων πελατών, πρακτικές για αποτελεσματική μείωση της απώλειας πελατών
 • Η επίδραση του CRM στην διοίκηση της εταιρείας
 • Το CRM από την οπτική των υπεύθυνων σχεδιασμού των προγραμμάτων CRM
 • Οργανισμός: Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος CRM
 • Η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών.